Polityka prywatności i plików cookies - Roseberry Home
EnglishFrenchGermanItalianPolishPortugueseSpanishUkrainian
EnglishFrenchGermanItalianPolishPortugueseSpanishUkrainian
0

Brak produktów w koszyku.

Polityka prywatności i plików cookies

Strona główna / Polityka prywatności i plików cookies

opublikowana w dniu 11 października 2022

Niniejsza polityka prywatności i plików cookies opisuje zasady postępowania z danymi
osobowymi i wykorzystywania plików cookies oraz innych technologii w ramach strony
internetowej www.roseberryhome.com oraz powiązanych z nią mediów społecznościowych.

Administratorem danych:

 1. Osób odwiedzających i korzystających ze strony internetowej www.roseberryhome.com
 2. Osób, które śledzą fanpage marki Roseberry Home w mediach społecznościowych na Facebooku oraz Instagramie
 3. Osób, które dokonują zakupów w sklepie internetowym Roseberry Home  na www.roseberryhome.com

jest Roseberry Home Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, adres ul. Opacka 22/3, 80-330 Gdańsk, posiadający nadany jej NIP: 5842820060, REGON 52245789900000 (Administrator lub Roseberry Home). Kontakt z Roseberry Home jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail: [email protected]

§1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Korzystanie ze strony internetowej https://roseberryhome.com oznacza zaakceptowanie
  poniższych warunków Polityki Prywatności i polityki cookies. Zapoznaj się z jej
  postanowieniami – znajdują się w niej informacje dotyczące tego, w jaki sposób przetwarzamy dane oraz komu je powierzamy. Dbamy o bezpieczeństwo danych osobowych naszych Użytkowników.
 2. Jako Administrator Roseberry Home zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności i plików cookies, a każdego Użytkownika strony obowiązuje znajomość aktualnej treści dokumentu. Zmiany w Polityce mogą wynikać z rozwoju technologii internetowej, wdrażania nowych funkcjonalności i narzędzi na stronie, a także zmian w powszechnie obowiązującym prawie. Na górze dokumentu znajduje się data publikacji aktualnej wersji Polityki Prywatności i plików cookies.
 3. Dane osobowe podawane w formularzach kontaktowych są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.
 4. W celu dbania o prawo do prywatności i bezpieczeństwa danych używanymi m.in. bezpiecznego protokołu szyfrowania komunikacji (SSL).

§2

DEFINICJE

Dla interpretacji terminów zastosowanych w niniejszej polityce stosuje się słowniczek Regulaminu a także przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć.

Administrator – Roseberry Home Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, adres ul. Opacka 22/3, 80-330 Gdańsk, posiadający nadany jej NIP: 5842820060, REGON 52245789900000.

Użytkownik – każdy podmiot przebywający na stronie oraz w mediach społecznościowych powiązanych ze sklepem i korzystający z nich oraz nawiązujący kontakt drogą elektroniczną z Administratorem.

Strona internetowa – strona internetowa, która dostępna jest pod adresem
www.roseberryhome.com

Newsletter – bezpłatna usługa świadczona drogą elektroniczną przez Administratora
na rzecz Użytkownika polegająca na wysyłaniu listów elektronicznych,
za pośrednictwem których Administrator informuje Użytkownika o nowościach na
stronie, usługach, produktach i innych elementach istotnych z punktu widzenia
Administratora i/lub w celu realizacji prawnie uzasadnionego celu, jakim jest
marketing bezpośredni. Więcej informacji na temat zasad działania Newslettera
znajduje się w dalszej części dokumentu o tym samym tytule.

Formularz/e – miejsca na Stronie umożliwiające uzupełnianie danych (także
osobowych) przez Użytkownika w określonych celach, takich jak: otrzymywanie
Newslettera, pobranie bezpłatnych materiałów, dokonanie wpisu w postaci
komentarza czy wysłanie wiadomości do Administratora.

RODO – rozporządzanie Parlamentu Europejskiego i Rady EU 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzanie o Ochronie Danych).


§3

DANE OSOBOWE I ZASADY ICH PRZETWARZANIA

 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie pewnych
  informacji zaznaczonych na stronie Administratora jako obowiązkowych, wiązać się
  będzie z brakiem możliwości wykonania danej usługi i osiągnięcia określonego celu
  lub podjęcia określonych działań.
 2. Podanie przez Użytkownika danych, które nie są obowiązkowe lub nadmiaru danych, których Administrator nie potrzebuje przetwarzać następuje na podstawie decyzji samego Użytkownika i wówczas przetwarzanie odbywa się na podstawie przesłanki zawartej w art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda). Użytkownik udziela zgody na przetwarzanie tych danych oraz na zanonimizowanie danych, których Administrator nie wymaga i nie chce przetwarzać, a mimo to Użytkownik przekazał je Administratorowi.
 3. Dane osobowe Użytkownika na Stronie Administratora mogą być przetwarzane w następujących celach i na następujących podstawach prawnych:
 • tworzenia rejestrów związanych z RODO i innymi przepisami — na podstawie art.
  6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek wynikający z przepisów prawa) oraz art. 6 ust. 1 lit. f
  RODO (prawnie uzasadniony interes administratora),
 • archiwalnym i dowodowym, na potrzeby zabezpieczenia informacji, które mogą
  służyć wykazywaniu faktów — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie
  uzasadniony interes administratora),
 • analitycznym, polegającym między innymi na analizie danych zbieranych
  automatycznie przy korzystaniu ze strony internetowej, w tym cookies np. cookies
  Google Analytics, Piksel Facebooka, Piksel Instagrama — na podstawie art. 6 ust. 1
  lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora),
 • wykorzystywania cookies na Stronie i jej podstronach — na podstawie art. 6 ust. 1
  lit. a RODO (zgoda),
 • zarządzania Stroną internetową i stronami Administratora na innych
  platformach — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes
  administratora);
 • w celu wysyłania Newslettera – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie
  uzasadniony interes administratora polegający na przetwarzaniu danych w celach
  marketingu bezpośredniego) oraz na podstawie ustawy o świadczeniu usług drogą
  elektroniczną (zgoda),
 • w celu dopasowania treści wyświetlanych na stronach Administratora
  do indywidualnych potrzeb – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie
  uzasadniony interes administratora),
 • w celu obsługi fanpage pod nazwą “RoseberryHome.pl” i „Roseberryhomeshop” wchodzenia w interakcje z użytkownikami – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie
  uzasadniony interes administratora),
 • w celu obsługi profili pod nazwą „Roseberry.Home” i „Roseberryhomeshop” na Instagramie i wchodzenia w interakcje z użytkownikami – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie
  uzasadniony interes administratora),
 • w celu obsługi profilu pod nazwą RoseberryHome na Bloglovin’ i wchodzenia
  w interakcje z użytkownikami – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie
  uzasadniony interes administratora),
 • w celu obsługi profilu pod nazwą Roseberry_Home na Pinterest i wchodzenia
  w interakcje z użytkownikami – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie
  uzasadniony interes administratora),
 • komentowanie na Stronie – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda).

4. Zbierane i przetwarzane są tylko te dane, które użytkownik sam poda (za wyjątkiem –

w pewnych sytuacjach – danych zbieranych automatycznie za pomocą plików cookies

oraz danych logowania, o czym będzie mowa poniżej).

5. Podczas wizyty na stronie, automatycznie zbierane są dane dotyczące samej wizyty,
np. adres IP użytkownika, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu
operacyjnego, itp. (dane logowania). Dane zbierane automatycznie mogą być użyte
do analizy zachowań użytkowników na stronie internetowej, zbierania danych
demograficznych o użytkownikach lub do personalizacji zawartości strony w celu jej
ulepszenia. Dane te przetwarzane są jednak wyłącznie w celach administrowania
stroną, zapewnienia sprawnej obsługi hostingowej, czy kierowania treści
marketingowych i nie są kojarzone z danymi poszczególnych użytkowników. Więcej
informacji o polityce cookies znajduje się w paragrafie 7 niniejszej polityki.

6. Użytkownikowi przysługują w każdej chwili następujące uprawnienia zawarte w art. 15- 21 RODO:

 • prawo dostępu do treści jego danych,
 • prawo do przenoszenia danych,
 • prawo poprawiania danych,
 • prawo sprostowania danych,
 • prawo usunięcia danych, jeśli brak jest podstaw do ich przetwarzania,
 • prawo ograniczenia przetwarzania, jeśli nastąpiło ono w sposób nieprawidłowy
 • lub bez podstawy prawnej,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie
 • prawnie uzasadnionego interesu administratora,
 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na zasadach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych), jeśli uzna, że przetwarzanie jego danych jest niezgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych.
 • prawo do bycia zapomnianym, jeśli dalsze przetwarzanie nie będzie przewidziane przez aktualnie obowiązujące przepisy prawa.

7. Administrator zwraca uwagę, że powyższe uprawnienia nie są bezwzględne
i nie przysługują w odniesieniu do wszystkich czynności przetwarzania danych
osobowych Użytkownika. Dotyczy to np. prawa do uzyskania kopii danych.
Uprawnienie to nie może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych osób,
takie jak np. prawa autorskie, tajemnica zawodowa. W celu poznania ograniczeń
dotyczących Twoich uprawnień zapraszam do zapoznania się z treścią RODO.
Użytkownikowi zawsze jednak przysługuje prawo wniesienia skargi do organu
nadzorczego. W celu realizacji swoich praw Użytkownik może zwrócić się
do Administratora poprzez adres e-mail: [email protected] lub listownie
na adres Administratora, wskazując zakres swoich żądań. Odpowiedź zostanie
udzielona w terminie nie późniejszym niż 30 dni od dnia wpłynięcia żądania i jego
uzasadnienia.

8. Jeżeli Użytkownik wyraził zgodę na określone działanie, zgoda taka może być
w każdym czasie cofnięta, co skutkować będzie usunięciem adresu e-mail z listy
mailingowej Administratora i zaprzestaniem wskazanych działań. Cofnięcie zgody
pozostaje bez wpływu na przetwarzanie danych, którego dokonano na podstawie
zgody przed jej cofnięciem. W niektórych przypadkach, dane mogą nie zostać
całkowicie usunięte i zostaną zachowane w celu obrony przed ewentualnymi
roszczeniami przez czas zgodny z przepisami ustawy Kodeks Cywilny lub np. w celu
realizacji obowiązków prawnych nałożonych na Administratora. Każdorazowo
Administrator odniesie się do żądania Użytkownika, odpowiednio uzasadniając dalsze
działania wynikające z obowiązków prawnych.

9. Dane Użytkownika mogą być przekazywane poza obszar Unii Europejskiej,
do państw trzecich, i jeśli dojdzie do takiej sytuacji to będą one przekazywanie
wyłącznie odbiorcom, którzy przystąpili do porozumienia „Tarcza prywatności –
Privacy Shield” lub tym, którzy gwarantują najwyższa ochronę i bezpieczeństwo
danych. Z uwagi na korzystanie z usług Google, Facebook, Instagram, Pinterest,
Bloglovin’ dane Użytkownika mogą być przekazywane do Stanów Zjednoczonych
Ameryki (USA) w związku z ich przechowywaniem na amerykańskich serwerach.
Google i Facebook przystąpili do programu Privacy Shield i w ten sposób gwarantują
odpowiedni poziom ochrony danych osobowych wymagany przez przepisy prawa
Unii Europejskiej. Często stosują też mechanizmy zgodności przewidziane
przez RODO (np. certyfikaty) lub standardowe klauzule umowne. Link do listy
podmiotów, które przystąpiły do „Tarczy prywatności – Privacy Shield”:
 https://www.privacyshield.gov/welcome. Szczegółowe informacje dostępne są
w treści polityki prywatności każdego z dostawców tych usług, dostępnych na ich
stronach internetowych. Obecnie usługi oferowane np. przez Google, Facebook,
Instagram dostarczane są głównie przez podmioty znajdujące się w Unii Europejskiej.
Należy, jednakże każdorazowo zapoznać się z polityką prywatności tych dostawców
w celu otrzymania aktualnej informacji w zakresie ochrony danych osobowych.

10. Dane Użytkownika będą przechowywane przez Administratora przez czas realizacji
poszczególnych usług/osiągnięcia celów oraz:

 • do czasu cofnięcia zgody lub osiągnięcia celu przetwarzania, celu biznesowego w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody. Po wycofaniu zgody dane mogą być jeszcze przetwarzane w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami zgodnie z okresem przedawnienia tych roszczeń lub okresem (krótszym) wskazanym Użytkownikowi,
 • do czasu zdezaktualizowania się lub utraty przydatności — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych głównie do celów analitycznych, statystycznych, wykorzystania cookies i administrowania Stronami Administratora,
 • przez okres maksymalnie 3 lat w przypadku osób, które wypisały się z newslettera w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami (np. informacja o dacie subskrypcji i dacie wypisania się z newslettera, o ilości otrzymanych newsletterów, podejmowanych działaniach i aktywności związanej z otrzymywanymi wiadomościami), lub po okresie 1 roku braku jakiejkolwiek aktywności przez danego subskrybenta, np. nie otworzenia jakiejkolwiek wiadomości od Administratora.

10. Na Stronie mogą pojawiać się linki odsyłające do innych stron internetowych. Będą
one otwierać się w nowym oknie przeglądarki lub w tym samym oknie. Administrator
nie odpowiada za treści przekazywane przez te strony. Użytkownik zobowiązany jest
do zapoznania się z polityką prywatności lub regulaminem tych stron.

11. Dane osobowe Użytkownika są przechowywane i chronione z należytą starannością,
zgodnie z wdrożonymi procedurami wewnętrznymi Administratora. Administrator przetwarza informacje o Użytkowniku przy użyciu odpowiednich środków
technicznych i organizacyjnych spełniających wymagania przepisów prawa
powszechnie obowiązującego, w szczególności przepisów o ochronie danych
osobowych. Środki te mają na celu przede wszystkim zabezpieczenie danych
osobowych Użytkowników przed dostępem osób nieupoważnionych.

12. W szczególności, dostęp do danych osobowych Użytkowników mają jedynie osoby
upoważnione, które są zobowiązane do zachowania tych danych w tajemnicy.
Użytkownik powinien jednocześnie dochować staranności w zabezpieczeniu swoich
danych osobowych przekazywanych w ramach sieci Internet, w szczególności
nie ujawniać swoich danych logowania osobom trzecim, stosować zabezpieczenia
antywirusowe oraz aktualizować oprogramowanie.

13. Administrator informuje, że korzysta z usług podmiotów zewnętrznych. Podmioty,
którym powierza przetwarzanie danych osobowych (takie jak np. firmy umożliwiające
wysyłkę newsletterów) gwarantują stosowanie odpowiednich środków ochrony
i bezpieczeństwa danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa,
w szczególności przez RODO.

14. Administrator informuje Użytkownika, że powierza przetwarzanie danych osobowych

m.in. następującym podmiotom:

 • FreshMail Sp. z o.o. Al. 29 Listopada 155c, 31- 406 Kraków NIP 6751496393, co służy przesyłaniu i korzystania z systemu mailingowego,
 • OVH sp. z o.o. co służy przechowywaniu danych osobowych na serwerze, obsługi domeny i serwera pocztowego
 • Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia, co służy korzystaniu z usług Google, w tym poczty e-mail,
 • innym zleceniobiorcom lub podwykonawcom zaangażowanym do obsługi technicznej, administracyjnej, lub do świadczenia usług rzecz Administratora, np. płatniczych, księgowych, informatycznych, graficznych, marketingowych, copywritterskich, prawniczych, windykacyjnych itp.

15. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż jego dane osobowe mogą być
przekazywane uprawnionym organom państwowym w związku z prowadzonymi
przez nie postępowaniami, na ich żądanie i po spełnieniu przesłanek potwierdzających
niezbędność pozyskania od Administratora tych danych.

16. Administrator Danych Osobowych niniejszym informuje, że nie powołał Inspektora
Ochrony Danych Osobowych (IODO) i wykonuje samodzielnie obowiązki związane
z przetwarzaniem danych osobowych.

17. Dane osobowe Użytkownika nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego
podejmowania decyzji, mających wpływ na prawa i obowiązki czy wolności
Użytkownika w rozumieniu RODO.

18. W ramach strony internetowej i technologii śledzących dane Użytkownika mogą być
profilowane, co pomaga w lepszym spersonalizowaniu oferty firmy, którą
Administrator kieruje do Użytkownika (głównie poprzez tzw. reklamę behawioralną).
Nie powinno to mieć jednak żadnego wpływu na sytuację prawną Użytkownika,
w szczególności na warunki zawartych przez niego umów czy umów, które zamierza
zawrzeć. Może jedynie pomóc w lepszym dopasowaniu treści i kierowanych reklam
do zainteresowań Użytkownika. Użyte informacje są anonimowe i nie są kojarzone
z danymi osobowymi podanymi przez Użytkownika np. w procesie zakupu. Wynikają
one z danych statystycznych np. płeć, wiek, zainteresowania, przybliżona lokalizacja,
zachowania na Stronie. Każdy Użytkownik ma prawo wyrażenia sprzeciwu wobec
profilowania, jeśli miałoby ono negatywny wpływ na prawa i obowiązki
Użytkownika.

§4

 FORMULARZE

 1. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Administrator.
 2. Użytkownik może przekazywać swoje dane osobowe Administratorowi za pomocą formularzy dostępnych na Stronie, takich jak: 
 • formularz zapisu na newsletter, 
 • formularz pobrania bezpłatnych materiałów, 
 • formularz kontaktowy,
 • formularz pozostawiania komentarzy.

3.Dane przekazane Administratorowi w ramach formularza zapisu na newsletter lub
formularza pobrania bezpłatnych materiałów przetwarzane są w celu przesyłania
Użytkownikowi bezpłatnych materiałów oraz newslettera.

4. Formularz zapisu na newsletter i pobrania bezpłatnych materiałów wymagają
podania w odpowiednim miejscu swojego imienia i adresu e-mail. Pola te są
obowiązkowe. Następnie w celu dodania adresu e-mail do bazy subskrybentów
Administratora, Użytkownik musi potwierdzić chęć zapisu. Uzyskane dane osobowe
dodawane są do listy mailingowej w celu wysyłania newslettera lub otrzymania
bezpłatnych materiałów. Subskrypcja/zapis oznacza, że Użytkownik zgadza się z
niniejszą Polityką Prywatności oraz wyraża zgodę na wysyłanie mu informacji
marketingowych i handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej (np. e-
maila) w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą
elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). Podstawą prawną przetwarzania
danych osobowych w takim przypadku jest zgoda Użytkownika wynikająca z
samodzielnego zainicjowania kontaktu i wyrażenia dodatkowej zgody na
otrzymywanie newslettera lub bezpłatnych materiałów.

5. Poprzez zapis na newsletter Użytkownik wyraża również zgodę
na wykorzystywanie przez Administratora telekomunikacyjnych urządzeń końcowych
Użytkownika (np. telefonu, tabletu, komputera) w celu marketingu bezpośredniego
produktów i usług Administratora oraz przedstawiania Użytkownikowi informacji
handlowych zgodnie z art. 172 ust.1 ustawy Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2014
r. poz. 243 ze zm.)

6. Powyższe zgody są dobrowolne, jednakże konieczne do wysyłki newslettera, w tym
m.in. do informowania o usługach, nowych wpisach blogowych, produktach,
promocjach i rabatach oferowanych przez Administratora lub produktach osób
trzecich polecanych przez niego. Zgody mogą zostać w każdej chwili wycofane, co
spowoduje zaprzestanie wysyłania newslettera zgodnie z zasadami zawartymi
w niniejszej polityce prywatności. 7.

7. Newsletter jest wysyłany przez czas nieokreślony, od chwili aktywacji do czasu wycofania zgody. Po wycofaniu zgody, dane Użytkownika mogą być przechowywane w bazie newsletterowej jeszcze przez okres do 2 lat, w celu wykazania faktu udzielenia przez Użytkownika zgody na komunikację poprzez newsletter, działań Użytkownika (otwieralności e-maili) oraz chwili jej wycofania, a także ewentualnych związanych z tym roszczeń, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

8. Wysyłka newslettera może zostać zaprzestana w przypadku niewykazania
przez Użytkownika aktywności przez minimum 1 rok od rozpoczęcia świadczenia usługi newsletter lub odczytania ostatniej wiadomości e-mail (wysłanego newslettera). W takim przypadku, Administrator usunie dane Użytkownika z systemu do wysyłki newslettera (dostawcy). Użytkownik nie będzie uprawniony do otrzymania żadnej wiadomości od Administratora, chyba że zdecyduje się ponownie zapisać w formularzu zapisu na Newsletter lub skontaktuje się z Administratorem w inny, wybrany w tym celu sposób.

9. System mailingowy wykorzystywany do wysyłki newslettera odnotowuje wszelką
aktywność i podejmowane działania Użytkownika związane z przesyłanymi do niego
e-mailami (data i godzina otwarcia wiadomości, kliknięcia w linki, moment wypisania
się, itp.).

10. Administrator może także prowadzić remarketing  na podstawie art. 6 ust.
1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora, polegający na promocji
i reklamie usług kierowany do osób zapisanych na newsletter, w ten sposób, że podane
adresy e-mail subskrybentów zostają wgrane do narzędzia marketingowego
oferowanego przez Facebook Inc. tzw. menadżera reklam, a następnie kierowana jest
do nich reklama utworzona przez Administratora lub osoby upoważnione, poprzez
konto reklamowe Administratora, pod warunkiem, że subskrybenci newslettera są
jednocześnie użytkownikami platformy Facebook (posiadają tam założone konto).
Każdorazowo dane te są kasowane po zakończeniu kampanii reklamowej.


11. W przypadku realizacji kolejnej kampanii reklamowej wgrywana jest do narzędzia
zaktualizowana baza subskrybentów. Dokładna informacja o tzw. grupach
niestandardowych odbiorców, zasady hashowania danych oraz przetwarzania tych
danych znajdują się w polityce prywatności portalu Facebook.

12. Dane przekazane Administratorowi w ramach formularza kontaktowego
przetwarzane są w celu nawiązania kontaktu zmierzającego do podjęcia współpracy
lub wymiany istotnych informacji z Administratorem. Dane przekazywane przez
Użytkownika w ten sposób uwzględniają: imię, nazwisko, adres e-mail, telefon – plus
treść wiadomości, która może uwzględniać numer telefonu. Podstawą prawną
przetwarzania danych osobowych w takim przypadku jest zgoda Użytkownika
wynikająca z samodzielnego zainicjowania kontaktu i wypełnienia formularza.


13. Powyższe dane osobowe są przetwarzane przez Administratora zgodnie z niniejszą
Polityką Prywatności w celu nawiązania kontaktu z Użytkownikiem. Po zakończeniu
kontaktu, dane mogą być archiwizowane, co jest prawnie uzasadnionym interesem
Administratora. Administrator nie określa dokładnego okresu archiwizacji, a tym
samym usunięcia wiadomości. Jednakże maksymalny okres nie będzie wynosić dłużej
niż terminy przedawnienia roszczeń wynikające z przepisów prawa.


14. Dane przekazane Administratorowi w ramach formularza umożliwiającego
pozostawianie komentarzy przetwarzane są w celu wymiany informacji z
Administratorem. Wszelkie dane w formularzu komentarzy Użytkownik podaje
dobrowolnie, jeżeli chce taki komentarz pozostawić. Umieszczając komentarz
Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie tych danych. Są to: imię, nazwisko, e-
mail, nazwa strony internetowej, numer IP. Niektóre dane oznaczone jako
obowiązkowe muszą zostać wpisane. Podanie adresu e-mail jest obowiązkowe i służy
wyłącznie w celu wykluczenia spamu lub/i wyświetlenia avatara Użytkownika.
Nie jest on udostępniany podmiotom trzecim.


15. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy zamieszczanych
przez czytelników Strony i bloga. Administrator zastrzega sobie prawo do usuwania
komentarzy o charakterze spamu, obraźliwych, zawierających wulgarne lub obraźliwe
zwroty, treści niezgodne z prawem lub zawierające jakiekolwiek linki do innych stron
umieszczone bez jego zgody.

16. Administrator może powierzać przetwarzanie danych osobowych podmiotom
trzecim bez odrębnej zgody Użytkownika (na podstawie umowy powierzenia). Dane
pozyskane z formularzy nie mogą być przekazywane podmiotom trzecim.

17. Jeżeli Użytkownik korzysta z usług dostawców zewnętrznych jak np. Google
powinien zapoznać się z ich polityką prywatności, dostępną u dostawców tych usług,
na ich stronach internetowych.

18. Użytkownik może podjąć kontakt z Administratorem:
• samodzielnie poprzez zainicjowanie kontaktu mailowego,
• samodzielnie poprzez zainicjowanie kontaktu poprzez serwis Facebook, Instagram,
Pinterest lub Bloglovin’,
• pozostawienie komentarza na blogu lub stronie sklepu internetowego.

19. Użytkownik kontaktując z Administratorem za pośrednictwem poczty
elektronicznej, w sposób naturalny przekazuje mu swój adres e-mail jako adres
nadawcy wiadomości. Treść wiadomości mailowej może uwzględniać także
stanowisko na jakim pracuje Użytkownik, miejsce pracy, czy telefon. Podstawą
prawną przetwarzania danych osobowych w takim przypadku jest zgoda Użytkownika
wynikająca z samodzielnego zainicjowania kontaktu.

20. Użytkownik kontaktując z Administratorem za pośrednictwem serwisu Facebook,
Instagram, Pinterest lub Bloglovin’ może przekazać Administratorowi swoje dane
kontaktowe, takie jak e-mail i telefon z prośbą o nawiązanie kontaktu zwrotnego przez
Administratora. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w takim
przypadku jest zgoda Użytkownika wynikająca z samodzielnego zainicjowania
kontaktu.

21. Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych
osobowych.

22. Podanie danych jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne do podjęcia przez
Użytkownika akcji, do której przeznaczony jest dany formularz. 

23. Administrator nie udostępnia przekazanych mu danych jakimkolwiek podmiotom
trzecim. 

24. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione
przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.

§5

WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI I PRAWA AUTORSKIE

 1. Treści przedstawione na Stronie nie stanowią porad specjalistycznych i nie odnoszą się
  do konkretnego stanu faktycznego. Jeśli chcesz uzyskać pomoc w konkretnej sprawie,
  skontaktuj się z osobą uprawnioną do udzielania takich porad lub z Administratorem
  na podane dane kontaktowe.
 2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie treści zawartych na Stronie lub działań czy zaniechań podejmowanych na jej podstawie.
 3. Wszystkie treści umieszczone na Stronie stanowią przedmiot praw autorskichokreślonych osób i/lub Administratora (np. zdjęcia, teksty, video, bezpłatne materiały,itp.). Administrator nie wyraża zgody na kopiowanie tychże treści w całości lub części bez jego wyraźnej, uprzedniej zgody.
 4. Treści umieszczone na Stronie są aktualne na dzień ich zamieszczenia, chyba że wskazano inaczej.

§6

TECHNOLOGIE

W celu korzystania ze strony internetowej Administratora niezbędne jest posiadanie:
· urządzenia z dostępem do sieci Internet.
· aktywnej skrzynki poczty elektronicznej odbierającej wiadomości e-mail.
· przeglądarki internetowej umożliwiającej wyświetlanie stron www.
· oprogramowania umożliwiającego odczyt treści w przedstawionych formatach
np. pdf, video, mp3, mp4.

§7

POLITYKA PLIKÓW COOKIES

 1. Administrator wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje
  tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze,
  tablecie, smartfonie) podczas korzystania ze strony Administratora.
 2. Pliki cookies umożliwiają ulepszanie strony pod kątem potrzeb użytkowników ją odwiedzających i pozwalają na dostosowanie zawartości strony internetowej do indywidualnych potrzeb Użytkownika oraz potrzeb innych odwiedzających ją użytkowników. Umożliwiają również tworzenie statystyk, które pokazują w jaki sposób użytkownicy strony korzystają z niej oraz jak się po niej poruszają. Dzięki temu mogę ulepszać moją stronę internetową, jej zawartość, strukturę i wygląd. Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Administratora.  Mogą to być cookies własne (pochodzące bezpośrednio z mojej strony internetowej) oraz cookies podmiotów trzecich (pochodzące z innych stron internetowych niż moja strona).
 3. Administrator stosuje następujące pliki cookies podmiotów trzecich w ramach Strony:

 • Piksel konwersji Facebooka – w celu zarządzania reklamami na Facebooku i prowadzenia działań remarketingowych, co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora. Narzędzie to dostarczane jest przez Facebook Inc. oraz jego spółki powiązane. To narzędzie analityczne, które pomaga mierzyć skuteczność reklam, pokazuje jakie działania podejmują Użytkownicy Strony oraz pomaga dotrzeć do określonej grupy osób (Facebook Ads, Facebook Insights). Informacje zbierane w ramach używania Piksela Facebooka są anonimowe i nie pozwalają na Twoją identyfikację. Pokazują ogólne dane na temat użytkowników: lokalizację, wiek, płeć, zainteresowania. Dostawca może łączyć te informacje z informacjami jakie mu przekazujesz w ramach posiadanego konta w portalu Facebook, a następnie wykorzystywać je zgodnie z własnymi założeniami i celami. Administrator zaleca zapoznanie się ze szczegółami związanymi z użyciem narzędzia Piksel Facebooka i ewentualnie zadanie pytań dostawcy tego narzędzia, jak również zarządzanie swoimi ustawieniami prywatności w portalu Facebook. Więcej informacji znajduje się pod linkiem: https://www.facebook.com/privacy/explanation.
 • Wbudowany kod Google Analytics – w celu analizy statystyk Strony. Google
  Analytics korzysta z własnych plików cookies do analizowania działań i zachowań
  Użytkowników Strony. Pliki te służą do przechowywania informacji, np. z jakiej strony
  Użytkownik trafił na bieżącą stronę internetową. Pomagają udoskonalić Stronę.
  Narzędzie to dostarczane jest przez firmę Google LLC. Działania podejmowane
  w ramach korzystania z kodu Google Analytics opierają się na prawnie uzasadnionym
  interesie Administratora polegającym na tworzeniu i korzystaniu ze statystyk, co
  następnie umożliwia ulepszanie usług Administratora i optymalizację Strony. W ramach
  korzystania z narzędzia Google Analytics Administrator nie przetwarza jakichkolwiek
  danych Użytkownika, umożliwiających jego identyfikację. Administrator zaleca
  zapoznanie się ze szczegółami związanymi z użyciem narzędzia Google Analytics, możliwością wyłączenia kodu śledzącego i ewentualnie zadanie pytań dostawcy tego
  narzędzia pod linkiem: https://support.google.com/analytics#topic=3544906.
 • Wtyczki kierujące do social mediów: Facebook, Instagram, Pinterest, Bloglovin,
  LinkedIn, YouTube. Użytkownik po kliknięciu w ikonę danej wtyczki odsyłany jest
  do strony zewnętrznego dostawcy, w tym wypadku właściciela danego serwisu
  społecznościowego np. Facebooka. Następnie posiada możliwość kliknięcia “Lubię to”
  lub „Udostępnij” i polubienia fanpage Administratora, znajdujący się w portalu Facebook
  lub też bezpośredniego udostępnienia jego treści (postu, artykułu, video, itd.).
  Administrator zaleca zapoznanie się z polityką prywatności danego portali social media
  przed założeniem konta w tym portalu. Administrator nie ma wpływu na dane
  przetwarzane przez dany portal social media. Od momentu kliknięcia przez Użytkownika
  w przycisk wtyczki odsyłającej do mediów społecznościowych, dane osobowe są
  przetwarzane przez portal społecznościowy np. Facebook, który staje się ich
  administratorem i decyduje o celach i zakresie ich przetwarzania. Cookies pozostawiane
  przez wtyczkę Facebooka (lub inne podmioty trzecie) mogą też być aplikowane
  w urządzeniu Użytkownika po wejściu na Stronę a następnie kojarzone z danymi
  gromadzonymi w portalu Facebooka. Użytkownik korzystając ze Strony akceptuje ten
  fakt. Administrator nie ma wpływu na przetwarzanie danych przez podmioty trzecie
  w ten sposób.
 • Narzędzia służące do oceny efektywności kampanii reklamowych Google Ads
  – w celu prowadzenia kampanii reklamowych oraz remarketingowych, co jest prawnie
  uzasadnionym interesem Administratora. Administrator nie gromadzi żadnych danych,
  które pozwalałyby na identyfikację danych osobowych Użytkownika. Administrator
  zaleca zapoznanie się z polityką prywatności Google w celu poznania szczegółów
  działania tych funkcji oraz ich ewentualnego wyłączenia z poziomu przeglądarki
  Użytkownika.
 • Treści z portali i stron internetowych zewnętrznych dostawców,
  Administrator może osadzać na Stronie treści z portali, serwisów, blogów i innych stron
  internetowych zewnętrznych podmiotów. W szczególności mogą to być filmy z serwisu
  You Tube czy Vimeo. Wspomniane podmioty trzecie mogą zapisywać pewne dane
  o odtworzeniach treści jakich dokonał Użytkownik. Jeśli nie chcesz, żeby miało
  to miejsce, wyloguj się z danego portalu (jeśli posiadasz tam konto i jesteś zalogowany)
  zanim odwiedzisz moją Stronę lub nie odtwarzaj danych treści na Stronie. Możesz też
  zmienić ustawienia swojej przeglądarki i zablokować wyświetlanie Ci określonych treści.
  Każdorazowo zapoznaj się z polityką prywatności poszczególnych dostawców usług
  i narzędzi zewnętrznych.
 • Linki afiliacyjne i programy partnerskie, w tym Google AdSense
  Na Stronie Administratora mogą pojawiać się linki afiliacyjne do określonych produktów
  lub usług podmiotów trzecich. Jest to sposób monetyzacji treści znajdujących się
  na Stronie, a udostępnianych co do zasady bezpłatnie. Kliknięcie w link nie spowoduje
  po stronie Użytkownika naliczenia żadnych opłat. Jeśli przejdziesz na stronę
  zewnętrznego podmiotu klikając w link afiliacyjny i dokonasz zakupu produktu może mi
  zostać przyznana prowizja. Korzystając ze Strony zgadzasz się na wykorzystanie plików
  cookies w tym zakresie. Na Stronie mogą też pojawiać się okienka reklamowe
  z produktami podmiotów trzecich, w ramach tzw. Google AdSense. Administrator
  informuje, iż nie ma wpływu na treść tych reklam ani ich wygląd, o których decyduje
  algorytm dostawcy, w tym wypadku Google LLC.    Ustawienia i personalizację reklam
  możesz zmodyfikować bezpośrednio z poziomu swojej przeglądarki wchodząc
  pod adres: https://adssettings.google.com/authenticated.

4. Administrator ponownie zaleca zapoznanie się z polityką prywatności każdego
z dostawców powyższych usług w celu poznania możliwości dokonywania zmian
i ustawień, zapewniających ochronę praw Użytkownika.

5. W ramach strony stosowane są dwa rodzaje plików cookies: sesyjne, które usuwane są
po zamknięciu przeglądarki, wylogowaniu lub opuszczeniu strony internetowej,
oraz stałe, które są przechowywane w urządzeniu końcowym użytkownika, co umożliwia
rozpoznanie przeglądarki Użytkownika przy kolejnym wejściu na stronę, przez czas
określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

6. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że istnieje możliwość takiej
konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików
cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. W wielu przypadkach oprogramowanie
służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie
dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika.
Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących
plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób,
aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki
internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu
Użytkownika Strony. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików
cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

7. Administrator informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies (wyłączenie ich,
ograniczenie) mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach
internetowych Strony i utrudnić jej funkcjonowanie. Więcej informacji na temat plików
cookies dostępnych jest pod adresem http://wszystkoociasteczkach.pl/ lub w sekcji
„Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.


8. Podczas pierwszego wejścia na Stronę Użytkownik musi wyrazić zgodę na cookies lub
podjąć inne, możliwe działania wskazane w komunikacie, żeby móc dalej korzystać
z zawartości Strony. Korzystanie ze Strony oznacza wyrażenie zgody.  Jeżeli nie chcesz
takiej zgody wyrazić – opuść Stronę. Zawsze też, możesz zmienić ustawienia swojej
przeglądarki, wyłączyć lub usunąć pliki cookies. W zakładce „pomoc” w przeglądarce
Użytkownik znajdzie niezbędne informacje.


§9

LOGI SERWERA

 1. Korzystanie ze Strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym
  przechowywana jest Strona. 
 2. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. adres IP Użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzysta Użytkownik. 
 3. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.
 4. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze Strony i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika. 
 5. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania Stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi doadministrowania serwerem.

§10

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z Polityką Prywatności i bezpieczeństwem
  danych osobowych Użytkownikowi przysługuje możliwość kontaktu, zgłoszenia swoich wątpliwości i próśb poprzez wysyłanie wiadomość na adres: [email protected]
 2. Administrator zobowiązuje się udzielić odpowiedzi w ciągu 30 dni roboczych, od dnia otrzymania wiadomości od Użytkownika.

Polityka prywatności

Drogi Użytkowniku, Zapoznaj się z naszą Polityką prywatności, gdzie wyjaśniamy, jakie informacje zbieramy i dlaczego to robimy.

Akceptuję Więcej

Nie wspieramy Internet Explorer'a

Drogi Użytkowniku,
Nie zapewniamy wsparcia dla przeglądarki Internet Explorer. Niektóre elementy na stronie mogą wyświetlać się niepoprawnie.

Zachęcamy do zmiany przeglądarki na Google Chrome lub Firefox.

Zamknij